Hot…คอร์สสอนจัดดอกไม้

หลักสูตรพื้นฐานและประยุกต์ (Basic & Advance Course)
รายละเอียดเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ที่สนใจจะเปิดร้านดอกไม้

ไอดีไลน์   scb111 

Tel. 062-594-7494

ร้านดอกไม้เชียงใหม่ (3)

Address : The Sun Flower  9/1 ถ.หัสดิเสวี ซอย 5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หลักสูตร : การเรียนจัดดอกไม้สด Standard แบบ 1 วัน

วันที่ 1 :  ช่อดอกไม้ , แจกัน , กระเช้า , การทำริบบิ้นหลายรูปแบบ

 • 9.00-12.30 น. – การจัดช่อบูเก้กลม 2 แบบ , การจัดช่อยาว 1 แบบ
 • 13.30-16.00 น. – การจัดแจกัน ทรงกลมและทรงสามเหลี่ยม , กระเช้าดอกไม้/ผลไม้   , การทำริบบิ้น 4 แบบ
 • 00-17.00 น. – ข้อสำคัญที่ช่างดอกไม้ควรรู้ , เทคนิคการเปิดร้านดอกไม้ให้ประสบความสำเร็จ , แนะนำสถานที่จัดซื้ออุปกรณ์

หลักสูตร : การเรียนจัดดอกไม้สด Advance แบบ 2 วัน

วันที่ 1 :  พวงหรีด , กรอบรูปงานศพ ,ดอกไม้หน้าหีบศพ , ดอกไม้บนฝาโลง , แจกันโรมัน , ดอกไม้โพเดียม(หลักการ) , กระเช้าดอกไม้

 • 9.00 00-12.30 น. – การทำพวงหรีด/พวงมาลา , กรอบรูปหน้างานศพ
 • 13.30-17.00 น. – ดอกไม้หน้าหีบศพ, แจกันโรมัน , ดอกไม้โพเดียม(หลักการ) , กระเช้าดอกไม้

วันที่ 2 :  ซุ้มงานแต่ง , งานนอกสถานที่(หลักการ) , ช่อดอกไม้ , ริบบิ้น

 • 9.00-12.30 น. – ซุ้มงานแต่ง , สอนหลักการทำโครงสร้างงานนอกสถานที่ เช่น ดอกไม้ราวบันได , ดอกไม้รอบโต๊ะเค้ก(หลักการ)
 • 13.30-16.00 น. – การจัดช่อบูเก้กลม 2 แบบ , การจัดช่อยาว 1 แบบ , การทำริบบิ้น 4 แบบ
 • 16.00-17.00 น. – ข้อสำคัญที่ช่างดอกไม้ควรรู้ , เทคนิคการเปิดร้านดอกไม้ให้ประสบความสำเร็จ , แนะนำสถานที่จัดซื้ออุปกรณ์

หลักสูตร : การเรียนจัดดอกไม้สด Professtional แบบ 5 วัน

วันที่ 1 :  การจัดแจกัน แบบต่างๆ , Flower Ball , การจัดกระเช้าดอกไม้ , เข็มกลัดติดหน้าอก

 • 9.00-12.30 น. – การจัดแจกัน แบบ สามเหลี่ยม , ทรงกลม (หลักการทรงสูง , L , C , S , น้ำตก ) , Flower Ball
 • 13.30-17.00 น. – การจัดกระเช้าดอกไม้ , เข็มกลัดติดหน้าอก

วันที่ 2 :  พวงหรีด , กรอบรูปงานศพ ,ดอกไม้หน้าหีบศพ, การจัดโพเดียม(หน้าวิทยากร)

 • 9.00-12.30 น. – การทำพวงหรีด/พวงมาลา , กรอบรูปหน้างานศพ
 • 13.30-17.00 น. – ดอกไม้หน้าหีบศพ , การจัดโพเดียม(หน้าวิทยากร)

วันที่ 3 :  ช่อดอกไม้ , ช่อเฟอเรโร่ , ช่อติดหน้าอก , มงกุฎดอกไม้ , การทำริบบิ้น

 • 9.00-12.30 น. – การจัดช่อ บูเก้กลม 2 แบบ , การจัดช่อยาว 1 แบบ , การทำริบบิ้น 4 แบบ
 • 13.30-17.00 น. – การทำช่อเฟอเรโร่ , ช่อติดหน้าอก , มงกุฎดอกไม้

วันที่ 4 :  ซุ้มงานแต่ง , แจกันโรมัน , สแตนดอกไม้ , โครงสร้างงานนอกสถานที่

 • 9.00-12.30 น. – ซุ้มงานแต่ง , แจกันโรมัน
 • 13.30-17.00 น. – สแตนดอกไม้ , ทำโครงสร้างงานนอกสถานที่ เช่น ดอกไม้ราวบันได , ดอกไม้รอบโต๊ะเค้ก ฯลฯ

วันที่ 5 :  งานมาลัยใบตอง (การทำบายศรีปากชาม , มาลัยบ่าวสาว , พานขันหมาก) , การซ่อมแซมงาน และการซ่อมแซมดอกไม้

 • 9.00-15.30 น. : งานมาลัยใบตอง (การทำบายศรีปากชาม , มาลัยบ่าวสาว , พานขันหมาก)
 • 13.30-16.00 น. : การซ่อมแซมงาน และการซ่อมแซมดอกไม้
 • 16.00-17.00 น. – ข้อสำคัญที่ช่างดอกไม้ควรรู้ , เทคนิคการเปิดร้านดอกไม้ให้ประสบความสำเร็จ , แนะนำสถานที่จัดซื้ออุปกรณ์

หลักสูตร : การเรียนจัดดอกไม้สด Professtional แบบ 2 วัน

วันที่ 1 :  พวงหรีด , กรอบรูปงานศพ ,ดอกไม้หน้าหีบศพ , ดอกไม้บนฝาโลง , แจกันโรมัน , ดอกไม้โพเดียม(หลักการ) , กระเช้าดอกไม้

 • 00-12.30 น. – การทำพวงหรีด/พวงมาลา , กรอบรูปหน้างานศพ
 • 30-17.00 น. – ดอกไม้หน้าหีบศพ, แจกันโรมัน , ดอกไม้โพเดียม(หลักการ) , กระเช้าดอกไม้

วันที่ 2 :  ซุ้มงานแต่ง , งานนอกสถานที่(หลักการ) , ช่อดอกไม้ , ริบบิ้น

 • 00-12.30 น. – ซุ้มงานแต่ง , สอนหลักการทำโครงสร้างงานนอกสถานที่ เช่น ดอกไม้ราวบันได , ดอกไม้รอบโต๊ะเค้ก(หลักการ)
 • 30-16.00 น. – การจัดช่อบูเก้กลม 2 แบบ , การจัดช่อยาว 1 แบบ , การทำริบบิ้น 4 แบบ
 • 00-17.00 น. – ข้อสำคัญที่ช่างดอกไม้ควรรู้ , เทคนิคการเปิดร้านดอกไม้ให้ประสบความสำเร็จ , แนะนำสถานที่จัดซื้ออุปกรณ์

หลักสูตร : การเรียนจัดดอกไม้สด Professtional แบบ 5 วัน

วันที่ 1 :  การจัดแจกัน แบบต่างๆ , Flower Ball , การจัดกระเช้าดอกไม้ , เข็มกลัดติดหน้าอก

 • 00-12.30 น. – การจัดแจกัน แบบ สามเหลี่ยม , ทรงกลม (หลักการทรงสูง , L , C , S , น้ำตก ) , Flower Ball
 • 30-17.00 น. – การจัดกระเช้าดอกไม้ , เข็มกลัดติดหน้าอก

วันที่ 2 :  พวงหรีด , กรอบรูปงานศพ ,ดอกไม้หน้าหีบศพ, การจัดโพเดียม(หน้าวิทยากร)

 • 00-12.30 น. – การทำพวงหรีด/พวงมาลา , กรอบรูปหน้างานศพ
 • 30-17.00 น. – ดอกไม้หน้าหีบศพ , การจัดโพเดียม(หน้าวิทยากร)

วันที่ 3 :  ช่อดอกไม้ , ช่อเฟอเรโร่ , ช่อติดหน้าอก , มงกุฎดอกไม้ , การทำริบบิ้น

 • 00-12.30 น. – การจัดช่อ บูเก้กลม 2 แบบ , การจัดช่อยาว 1 แบบ , การทำริบบิ้น 4 แบบ
 • 30-17.00 น. – การทำช่อเฟอเรโร่ , ช่อติดหน้าอก , มงกุฎดอกไม้

วันที่ 4 :  ซุ้มงานแต่ง , แจกันโรมัน , สแตนดอกไม้ , โครงสร้างงานนอกสถานที่

 • 00-12.30 น. – ซุ้มงานแต่ง , แจกันโรมัน
 • 30-17.00 น. – สแตนดอกไม้ , ทำโครงสร้างงานนอกสถานที่ เช่น ดอกไม้ราวบันได , ดอกไม้รอบโต๊ะเค้ก ฯลฯ

วันที่ 5 :  งานมาลัยใบตอง (การทำบายศรีปากชาม , มาลัยบ่าวสาว , พานขันหมาก) , การซ่อมแซมงาน และการซ่อมแซมดอกไม้

 • 00-15.30 น. : งานมาลัยใบตอง (การทำบายศรีปากชาม , มาลัยบ่าวสาว , พานขันหมาก)
 • 30-16.00 น. : การซ่อมแซมงาน และการซ่อมแซมดอกไม้
 • 00-17.00 น. – ข้อสำคัญที่ช่างดอกไม้ควรรู้ , เทคนิคการเปิดร้านดอกไม้ให้ประสบความสำเร็จ , แนะนำสถานที่จัดซื้ออุปกรณ์

สอนจัดดอกไม้ทั่วประเทศ

 1. เชียงราย
  2. เชียงใหม่
  3.  น่าน
  4.  พะเยา
  5.  แพร่
  6.  แม่ฮ่องสอน
  7.  ลำปาง
  8.  ลำพูน
  9.  อุตรดิตถ์
 2. กาฬสินธุ์
  2. ขอนแก่น
  3.  ชัยภูมิ
  4.  นครพนม
  5.  นครราชสีมา
  6.  บึงกาฬ
  7.  บุรีรัมย์
  8.  มหาสารคาม
  9.  มุกดาหาร
  10.  ยโสธร
  11.  ร้อยเอ็ด
  12.  เลย
  13.  สกลนคร
  14.  สุรินทร์
  15.  ศรีสะเกษ
  16.  หนองคาย
  17.  หนองบัวลำภู
  18.  อุดรธานี
  19.  อุบลราชธานี
  20.  อำนาจเจริญ
 3. กำแพงเพชร
  2. ชัยนาท
  3.  นครนายก
  4.  นครปฐม
  5.  นครสวรรค์
  6.  นนทบุรี
  7.  ปทุมธานี
  8.  พระนครศรีอยุธยา
  9.  พิจิตร
  10.  พิษณุโลก
  11.  เพชรบูรณ์
  12.  ลพบุรี
  13.  สมุทรปราการ
  14.  สมุทรสงคราม
  15.  สมุทรสาคร
  16.  สิงห์บุรี
  17.  สุโขทัย
  18.  สุพรรณบุรี
  19.  สระบุรี
  1.  จันทบุรี
  2.  ฉะเชิงเทรา
  3.  ชลบุรี
  4.  ตราด
  5.  ปราจีนบุรี
  6.  ระยอง
  7.  สระแก้ว
  1.  กาญจนบุรี
  2.  ตาก
  3.  ประจวบคีรีขันธ์
  4.  เพชรบุรี
  5.  ราชบุรี
  1.  กระบี่
  2.  ชุมพร
  3.  ตรัง
  4.  นครศรีธรรมราช
  5.  นราธิวาส
  6.  ปัตตานี
  7.  พังงา
  8.  พัทลุง
  9.  ภูเก็ต
  10.  ระนอง
  11.  สตูล
  12.  สงขลา
  13.  สุราษฎร์ธานี
  14.  ยะลา